polenergia_logo
Witaj na stronie Polenergii Dystrybucja.
Jeżeli chcesz korzystać z energii od Polenergii, podpisz z nami umowę!
Poniższy formularz pozwoli Ci nie tylko podpisać umowę w 100% on-line, ale także umożliwi zapoznanie się z naszą ofertą.
Chcesz uniknąć podwyżek cen energii elektrycznej? Wybierz Cennik z Gwarancją Ceny!
UWAGA! Wypełniając formularz uważnie sprawdzaj dane. Po ich zatwierdzeniu nie będzie możliwości ponownego wypełnienia formularza on-line i konieczny będzie kontakt z naszą infolinią!
Rozpocznij

Uzupełnij dane w formularzu

WAŻNE - Przygotuj protokół zdawczo-odbiorczy (PZO)lub zlecenie obsługi technicznej (ZOT)

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności


Dokumenty

Załącz skan lub zdjęcie posiadanego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego lub Zlecenia Obsługi Technicznej.

Skan lub zdjęcie PZO lub Zlecenia OT.

Adres punktu poboru energii (PPE)

Na podstawie numeru PZO/ZOT i numeru licznika możliwe jest automatyczne pobranie danych z bazy.

Pobierz dane

Wybierz jedną z ofert

Jeżeli jesteś zainteresowany grupą taryfową inną niż G11 skontaktuj się z naszą infolinią Uzupełnij formularz kontaktowy

Gwarancja Rabatu

Gwarancja Rabatu

Cennik Produktowy z Gwarancją Rabatu

Nie chcesz przepłacać? Chcesz mieć zagwarantowany rabat przez cały okres obowiązywania Cennika? Wybierz Cennik z Gwarancją Rabatu na 2 lub 3 lata. Jeśli skorzystasz z oferty otrzymasz od nas stawkę zmienną za energię elektryczną niższą o gwarantowane 5 % od stawek zmiennych cen wynikających z Taryfy.

Gwarancja Ceny

Gwarancja Ceny

Cennik Produktowy z Gwarancją Ceny

Zastanawiasz się, ile będzie kosztowała energia elektryczna w przyszłości? Chcesz mieć komfort zakupu energii po stałej cenie w okresie 2 lub 3 lat? Skorzystaj z oferty Gwarancja Ceny i zabezpiecz się przed wzrostem cen. Wybierając Cennik z Gwarancją Ceny otrzymujesz stałą cenę energii z dnia podpisania Umowy przez wybrany przez Ciebie okres 2 lub 3 lat.

Taryfa Sprzedawcy

Taryfa Sprzedawcy

Taryfa

Oferta Standardowa - Umowa na czas nieokreślony. Wysokość stawek zmiennych za energię elektryczną zgodna z decyzją Prezesa URE.

Czas obowiązywania cennika:

Wybierz jedną z usług dodatkowych do Cennika

Pomocny pakiet

Pomoc fachowców

Brak usług

Nie wybrano usług dodatkowych

Uzupełnij dane niezbędne do zawarcia Umowy z Polenergią Dystrybucja

Twoje dane

Nie masz numeru PESEL? Uzupełnij formularz kontaktowy

Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny


Oświadczam, że:

1. Przy zawieraniu niniejszej Umowy

2. Posiadam tytuł prawny do obiektu

Tytuł wynika z:

3. Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby własne:

A. Gospodarstwa domowego
B. Prowadzonej działalności

4. Wyrażam zgodę na e-fakturę

Adres e-mail dla e-faktury:

5. Wyrażam zgodę na założenie elektronicznego konta Biura Obsługi Klienta (eBOK) oraz przesłania linka aktywacyjnego

Jeżeli wyrazisz co najmniej jedną zgodę marketingową i wybierzesz rozliczenia na podstawie Cennika Produktowego z Gwarancją Rabatu lub z Gwarancją Ceny wówczas miesięczna stawka stała będzie rabatowana o kwotę 5 zł netto (6,15 zł brutto) tak długo jak długo obowiązywać będzie zgoda marketingowa. Szczegółowe zapisy dotyczące rabatu znajdziesz w Cenniku Produktowym.

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu (zarówno w formie połączeń głosowych, jak i wiadomości SMS oraz MMS), w tym z pomocą automatycznych systemów wywołujących, w celu informowania mnie o ofertach dotyczących obecnych i przyszłych produktów i usług spółek z Grupy POLENERGIA.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. informacji handlowej związanej z obsługą Klienta, saldem należności oraz ofertami dotyczącymi obecnych i przyszłych produktów i usług spółek z Grupy POLENERGIA, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

Ważne Dokumenty

Umowa - konsument

Umowa - działalność

OWU

Wybór oferty - konsument

Wybór oferty - działalność

Regulamin usługi Fachowiec

Regulamin usługi Pomocny Pakiet

Zbiór praw konsumenta

Odstąpienie od umowy